top of page
sk-6659.jpg

שפת הקשב

״שפת הקשב״ עבורי היא הכניסה אל עולם שלם שהוא היום, דרך חיים, אופן התבוננות ומשאב משמעותי. ״שפת הקשב״ הינה המרצפות מהן אני בונה את השביל שלי.

״שפת הקשב״ היא השם שניתן לעבודה מיוחדת עם ילדים, בדרך הקשיבות, המוכרת בשם ״מיינדפולנס״.

נמשכתי להתעניין בקורס השנתי בעקבות כתבה בת שתיים וחצי דקות, שנעשתה לפני שנים רבות בערוץ 2 של אז… ראיתי ילדי בית ספר שוכבים על מזרונים, ידיהם הקטנות מונחות על ליבם, פעמון טיבטי מצלצל,  והם נושמים. הרפיה.

 

התקבלתי לקורס מנחי ״שפת הקשב״ בשנת 2008 והשפה היתה לי חדשה לחלוטין ומרתקת מאד. 

כאילו קיבלתי זכוכית מגדלת, או מיקרוסקופ ודרכו התחלתי להתבונן בחיי ולגלות את מרכיביהם, את תהליכי ההתפתחות אשר מקופלים בהם.

צללתי פנימה ושמעתי כל שיכולתי בתחום, הלכתי לימי תרגול של עמותת תובנה וקבוצות של לימוד.. גיליתי את תרגול המדיטציה.

מאז ועד היום אני מורה ל״שפת הקשב״ לילדים, בדרך זו אני נפעמת מעולמם העדין של הילדים ולומדת הרבה כל כך על מתנת הקשיבות והאפשרויות הגלומות בתרגול זה.

לימדתי קבוצות גדולות וקטנות, מספר שנים כחלק ממערכת בית הספר וגם באופן פרטי, עם ובלי הורים ומורים.ות.

אני מנחה צוותי הוראה וסטודנטיות.ים להוראה, חולקת איתם את התרגול כמשאב אישי וככלי לעבודה עם ילדים.

יחד עם חברי, מנחים ומנחות בוגרי תוכנית ההכשרה למנחים ב״שפת הקשב״ של שימי לוי, הקמנו את ״עמותת שפת הקשב״ שהיא לנו בית להתפתחות מקצועית, וגם מקור נתינה של מתנת שפת הקשב לילדים.

על שפת הקשב בחינוך נעשה סרט תיעודי מרתק, שמו ״פואמה פדגוגית״ העוקב אחר התוכנית כפי שהיא מועברת בבית ספר תל-חי בתל אביב, בו עבדתי כשנה.

bottom of page